Маршрут: поселок Марангу – ворота Марангу – лагерь Мандару (2700м) – кратер Маунди – лагерь Хоромбо (3700м) – лагерь Кибо (4700м) – пик Ухуру (5896м) – Хоромбо – Мандару – Марангу