Маршрут: Алматы – Турген – Тургенское ущелье – пер.2584 м – плато Ассы – Бартогайское вдхр. – Чарынский каньон – Чунджа – Ташкарасу – Коктал – пер.Уйгентас (2139 м) – Онжас – Кугалы – Шанханай – Карашокы – Шенгельды